POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej działającej pod adresem www.dwstudioarch.pl Polityka stanowi informację odnośnie kategorii gromadzonych danych osobowych, celów oraz sposobów przetwarzania danych osobowych, ich dalszego przekazywania, a także uprawnień i możliwości Użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych. § 2 DEFINICJE Polityka– niniejsza Polityka …

Polityka prywatnosci i cookies Read More »